Blovstrød Børnehus

- hjertet i Blovstrød

Billedet på sidehoved
image

Blovstrød Børnehus

Velkommen

Vi er en Klyngeinstitution med i alt 160 børnehavebørn og 120 vuggestuebørn. Vi består af 2 nybyggede huse: Pilelunden og Bøgelunden, der begge rummer vuggestue- og børnehavebørn.

Vores motto er ”Børn gør det godt, når de kan"

Vi vægter den åbne, respektfulde dialog med hinanden og med Jer forældre.

Pilelunden ligger Byagervej 2 og Bøgelunden ligger på Byagervej 4. Vi har en skøn, fælles legeplads, der rummer mange muligheder for fysisk og kreativ udfoldelse. Vi samarbejder på tværs af husene – laver fælles aktiviteter og værdsætter udelivet. Vi har en høj grad af medarbejderfleksibilitet og anser det som en styrke, at vi kan trække på hinandens kompetencer på tværs af husene.

Som en del af udbygningen af Blovstrød som lokalområde indgår vi i tæt samarbejde med Klub, Dagpleje og skole om at skabe en helhed for hele 0 - 18 års området. I kan læse mere om Helhedsplanen for Blovstrød Børne- og Læringsby her

I er velkomne til at kontakte os for rundvisning, spørgsmål og uddybning.

Tekst

Forældrebestyrelsens principper for det pædagogiske arbejde i Blovstrød Børnehus

Bestyrelsen i Blovstrød Børnehus har valgt følgende tre principper, som det pædagogiske arbejde skal tage afsæt i:

Den Grønne Profil

Forældrebestyrelsen i Blovstrød Børnehus har valgt at sætte et særligt fokus på institutionens Grønne Profil, hvor vi vægter børns kendskab til naturen, sundhed, bevægelse, miljø og bæredygtighed.

Fælleskaber

Forældrebestyrelsen har valgt at sætte fokus på børns fællesskaber. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang med fokus på relationer og læringsmiljøer for at understøtte det enkelte barns vej ind i fællesskaber.

Børnenes perspektiv

Forældrebestyrelsen har valgt at sætte fokus på børns medbestemmelse i institutionens daglige praksis med henblik på at styrke inddragelsen af børneperspektivet i hverdagen.

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Her bor vi

Besøgstæller

59686